image1 image2 image3
logo

Pierwsze powołanie

KSIĄDZ KAZIMIERZ WYREMBELSKI

Kazimierz Wyrembelski urodził się 8 stycznia 1945 r. w Sieroszewicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Latowicach. Dalej uczył się w Ostrowie Wielkopolskim i zdał maturę w 1963 r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Czytaj więcej: Pierwsze powołanie

Powołania w rodzinie Bieniasów

 Troje z rodziny Bieniasów Bóg powołał do szczególnej pracy, do służby Bogu, w Rodzinie Salezjańskiej.
Pierwsza została powołana Emilia, potem  Władysław i jako trzecia, do tej samej rodziny zakonnej, wstąpiła najmłodsza z rodzeństwa, Beata.

Czytaj więcej: Powołania w rodzinie Bieniasów

Stanisław Kamil Trzeciak

 

 
KSIĄDZ STANISŁAW KAMIL TRZECIAK

Urodził się 29 kwietnia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył szkołę podstawową w Latowicach, następnie Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1997 zdał maturę, później odbył zasadniczą służbę wojskową. W roku 2001 rozpoczął wyższe studia licencjackie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które ukończył tytułem licencjata w roku 2004.
Długa była droga Kamila ( pod tym imieniem jest bardziej znany w swojej miejscowości), zanim usłyszał głos w sercu, głos, który Bóg skierował do niego. Idąc za porywem serca, Stanisław Kamil we wrześniu 2004 roku wstąpił do Wyższego Seminarium w Kaliszu.
Dnia 30 października 2006 r. po raz pierwszy założył sutannę w kaplicy Seminaryjnej w Kaliszu. W dniu 20 marca 2010 z rąk J.E. Ks. Biskupa Teofila Wilskiego przyjął Święcenia Diakonatu, a 27 maja 2010 z rąk J.E. Ks. Biskupa Stanisława Napierały roku przyjął Święcenia Kapłańskie. Obecnie jest wikariuszem w parafii w Wojkowie (dekanat Błaszkowski).
 

Powołania w rodzinie Koisów

SIOSTRA  MAŁGORZATA KOIS

Urodziła się 9 maja 1964 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła Technikum Elektryczno - Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim.
 Po wsłuchaniu się w głos serca wstąpiła w 1986 r. do Zgromadzenia Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Przez pierwsze dwa lata była w postulacie, a następnie  dwa lata w nowicjacie.

Czytaj więcej: Powołania w rodzinie Koisów

Neoprezbiter

ADAM BOGUMIŁ PIASKOWSKI
Ks. Adam Piaskowski SDB  - urodził się 31.08.1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Rdzenny mieszkaniec Sieroszewic.W 1997 roku ukończył szkołę podstawową w Latowicach. Po niej chciał zostać kolejarzem stąd rozpoczął naukę w tym kierunku. W 2002 r. ukończył Technikum Kolejowe w Zespole Szkół Budowlano - Energetycznym zdobywając zawód: technika budownictwa dróg i mostów kolejowych.

Czytaj więcej: Neoprezbiter

2019  Parafia Latowice 2015