image1 image2 image3
logo

O naszym ośrodku

Oto dwa koniki pracujące z naszymi niepełnosprawnymi dziećmi

Hipoterapeuci pracujący w Ośrodku Hipoterapii w Latowicach    

 

Pani  Ilona Uciechowska                                                            

ks. Damian Hołoś
 
 Ośrodek hipoterapii od początku swojej działalności a więc od 1999 r. służy pomocą wszystkim zgłaszającym się niepełnosprawnym  a zwłaszcza dzieciom. Wszyscy korzystający z hipoterapii w Latowicach nigdy nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Ośrodek Hipoterapii jest integralną częścią parafii w Latowicach. Dlatego w wielu działaniach podejmowanych w parafii Ośrodek nasz czynnie bierze w nich udział.
W corocznie organizowanym w parafii Dniu Dziecka oprócz wielu zabaw jazda na konikach jest dla wszystkich dzieci  wielką radością Parafia i Ośrodek Hipoterapii w Latowicach organizuje również Gminny Festyn Osób Niepełnosprawnych.

Przy Ośrodku Hipoterapii w Latowicach funkcjonuje salka wykorzystywana do różnych zajęć z dziećmi a także do spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
Ośrodek Hipoterapii posiada halę do pracy z niepełnosprawnymi w dni deszczowe i wietrzne.

2019  Parafia Latowice 2015