image1 image2 image3
logo

Ogłoszenia

 

Niedziela Chrystusa Króla    23 - 29 listopad

 

1.     Można zabrać kolejny numer Opiekuna

2.     Bardzo proszę wszystkich moich parafian o modlitwę za mnie, bym mógł jak najlepiej służyć Bogu i ludziom w mojej posłudze kapłańskiej. Pomocą może służyć obrazek Matki Kapłanów a zwłaszcza modlitwa wydrukowana na odwrocie za wybranego kapłana. Obrazki te można zabrać wychodząc a znajdują się na stoliku pod chórem

3.     Istnieje możliwość zaabonowania patriotycznego czasopisma o tytule WPiS w cenie 4zł miesięcznie. Numery pilotażowe można za darmo otrzymać w zakrystii. Zapraszam do zapoznania się z tym czasopismem.

4.     Zapraszam do obejrzenia filmu, który wyświetlałem również dzieciom na katechezie o błogosławionym Carlo Akutisie, świętym chłopcu, który zmarł w wielu 15 lat. Był mocno związany z internetem, który wykorzystywał do budowania Królestwa Bożego.

5.     Ponad 20 rodzin złożyło ofiarę na sprzątanie w kościele. Dlatego teraz przez kilka sobót sprzątanie będzie poza kolejnością z funduszy zebranych na ten cel.

6.     Przed kościołem można nabyć świece wigilijne Caritasu w cenie 6 zł

 

Intencje mszalne

Poniedziałek                   23.11.2020                 

17.30 – za + Jerzego Walczaka – od Spławskich

                   Dominikę Mierzyńską – od Pawelców ze Skalmierzyc

                   Jana Kaźmierczaka – od Marcinkowskich

                   Przemysława Torchalskiego

                   Joannę Jamroziak

Wtorek                          24.11.2020                 

17.30 – za + Katarzynę, Pelagię, Stanisława i Józefa Matusiaków

Środa                             25.11.2020       

17.30 – za + Katarzynę, Stefana, Marię i Józefa Walczaków

Czwartek                       26.11.2020       

17.30 – o łaskę zdrowia

Piątek                             27.11.2020                 

17.30 – za + Zdzisława, Brunona Sobeckich i ++ rodziców

Sobota                           28.11.2020

17.30 – za + Andrzeja i Przemysława Osowiczów i ++ z rodz. Jańczaków

Niedziela                        29.11.2020

  9.00 – za + Piotra Zduńskiego – od Marchwackich i Nowaczków

                   Iwonę Lis – od Pauliny i Macieja Pawełczak

                   Zofię Kociemba – od Marzeny i Ryszarda Boduchów

                   Czesława Kociembę – od Mazurków

                   Czesławę Bilską – od sąsiadów Stempniaków

 

10.00 – za + Bożenę Molka – od Karoliny Sitkowskiej

                   Jana Kucharskiego

                   Marię Telega – od Teresy i Pawła Tymcio

                   Mariannę Śledź – od Janiny Snelińskiej

Jana Nowackiego – od bratanicy Anny

11.00 – za + Helenę Kulik – od Henryka Gąsiorka

Marię Kois – od Barczyńskich z Ostrowa

                   Czesława Kurzawę – od Ewy i Romana Kupijaj

                   Annę Rymarz – od Stuszewskich

Józefę Domagała – od chrześniaczki Bogusławy i Rymarzów

 

 Wymienianki za zmarłych 2020/2021

Mariana Banasiaka i z rodz. Banasiaków/ z rodz. Szalów, Niewiesiów, Śniadych, Olszewskich, Dylaków, Szymczaków i Zbożeniów/ Sabinę i Zbigniewa Filipiak i Kazimierza Stempniaka/ Annę i Józefa Maury, Franciszkę Muszyńską, Monikę i Kazimierza Stawskich, Andrzeja Bochena/ Mariana, Marię, Zenona Koprasów, Lucynę i Franciszka Nowaków/ Danutę i Damiana Portasiak, Zofię i Józefa Świgulskich, Kazimierza Pajka/ Józefa Kubelec/ Jana i Bronisławę Kaczmarkiewiczów, Antoniego i Stefanię Gierlachów, Franciszka i Cecylię Goździków, Zofię Tomczak, Czesławę Kurcbach/ Alinę, Czesława i Zofię Maik/ Antoniego, Franciszka, Władysławę i Irenę Karbowych, Jana, Rozalię, Marię Kois, Annę i Stefana Janus i Kazimierza Jaźwieca/ Tadeusza i Janinę Ptaszyk i Zygmunta Zimnego/ Jana, Marię i Antoniego Kucharskich, Idziego i Jana Wojciechowskich, Lecha Przybylskiego, Joanne Kurcz, z rodz. Kraszkiewiczów i Szostaków, Mariana Bartczaka i z rodziny, Jadwigę, Ewę, Stanisława i Jakuba Żymełków/ Mariana Olejnika, Alinę, Anastazję i Franciszka Radziszewskich, Marianne i Wacława Jabłońskich/ Janinę, Franciszka i Eugeniusza Rosa/ Marię, Zofię, Elżbietę i Czesława Mikołajczyków/ Helenę i Jana Trzeciaków, Władysława Błaszczyka/ Józefa, Sylwestra, Wiktorię i Józefa Pawlik, Stanisława i Marię Paszek, Marię i Ryszarda Szymczak/ Annę, Władysława i Stanisława Krakowskich/ Bożenę i Tadeusza Ziemiańskich, Władysławę i Jana Kudzię i Czesława Olka/ Bożenę Przybylak i Izabelle Majchrzak i z rodz. Tomczyków i Wróblów/ Franciszkę, Jana i Andrzeja Bodył, Annę, Władysława i Aleksandra Tymcio, Edwarda Pawlaka i Janinę Konieczną/ Stanisława Patera, Krystynę i Eugeniusza Nowaków, Jadwigę i Romana Majeranowskich/ Weronikę i Jana Śniatałów i Zygmunta Walczaka/ Teresę i Wiktora Mukalskich/ Marię i Stanisława Szymczaków, Marie i Józefa Nowackich/ Marię i Stanisława Tomczaków, Józefa, Cecylię i Franciszka Kudziów, Zofię Urbaniak, Marię Lubawę, Antoninę i Antoniego Zarembów/ Helenę i Franciszka Hądzlów i Marianne Siekierską/ Mariannę Duczmal Joanne i Stanisława Maury i Kwiryna Joks/ Feliksę, Renatę i Andrzeja Kubica, Marię Marganiec, Jolantę Maik i Grzegorza Kaczmarka/ Marię i Hieronima Gozdków, Władysławę i Idziego Marków i z rodz. Matusiaków/ Stefanię, Franciszka, Brunona, Zdzisława Sobeckich, Mariana, Zofię, Mariana Wasielewskich/ Róże i Stanisława Nowaków, Marie i Piotra Mrożków i z rodz. Wiertelaków/ Stefana, Władysławę i Stefana, Mariannę i Józefa Walczaków, Stanisława, Krystynę, Mirosławę, Stefanię i Stanisława Nowaczyków, Ludwikę i Franciszka Szkudlarków/ Danutę, Katarzynę i Michała Mączak i z rodz. Głabików, Kolasów i Olków/ Józefę i Józefa Kempa, Teklę i Michała Mielnik/ Zbigniewa Banasiaka/ Benedykta Morawiaka, Marianne i Józefa Kociembów/ Weronikę i Stanisława Prajzner i z rodz. Walczaków, Misiaków i Sasów/ Henrykę, Kazimierę i Czesława Kurzawa, Weronikę i Kazimierza Sołtysiak/ Bronisława Krawczyka, Helenę i Tadeusza Uciechowskich/ Jana Wajcherta/ Gertrudę, Leona Siwak i Józefa Kotasa/ Mieczysława, Elżbietę i Franciszka Płonków/ Joannę Jamroziak, Antoniego i Franciszkę Bartoś/ Józefa Pawlika i Stanisława Kołatę/ Józefa i Antoniego Bartczaków i Józefa Niewesia/ Grochowskich, Rosików i Komorowskich/ Józefa, Helenę i Jana Trzeciak, Annę, Tadeusza, Ryszarda Przybylskich/ Stanisława Kędzię, Zofię i Franciszka Mieszałów/ Cecylię, Jana i Krzysztofa Bartoś, Wandę, Edmunda, Henryka, Janinę i Jana Czekalskich i Józefa Gozdka/ Tomasza Domagałę, Józefa, Stanisławę, Łucję Szwarc, Jana Katarzynę, Ryszarda, Stefana Dziergwę/ z rodz. Pacynów i Adamskich/ Władysława Bartczaka, Annę Pisula, Ludwikę i Mariana Dembińskich i z rodz. Bartczaków i Mrólów/ Franciszkę, Józefa, Czesława, Władysława, Stanisława i Helenę Urban/ Walentego i Eugeniusza Mikulskich, Teresę i Jana Siwaków/ Jadwigę i Władysława Górnasów, Romana i Bronisława Jędrzejewskich, Marię i Jerzego Stacherów i z rodz. Górnasów, Lisiaków i Szymczaków/ Helenę, Piotra i Edwarda Bartczaków, Stanisławę i Franciszka Dolatów/ Gertrudę i Stanisława Aniołów, Jerzego Bąka, Jadwigę i Rocha Grzędów/ Łucję i Ignacego Połczyńskich, Czesławę Świtała i Michała Ciupka/ Helenę i Franciszka Palat, Helenę i Edwarda Olek/ Annę i Henryka Rymarz, Mariannę i Edwarda Sitkowskich, Walentego Skarbeckiego i z rodz. Rymarzów, Sitkowskich, Bodurków i Cegiełków/ Wiktorię i Władysława Walickich, Kazimierza i Stanisławę Grzeszczyk, Reginę Maleszka/ Stefana Nadera, Stanisławę Piaskowską, Juliannę, Franciszka i Hilarego Bergandych, Władysławę i Stanisława Nijakowskich i z rodz. Bergandych, Naderów i Piaskowskich/ z rodz. Janasów i Drymlów/ Bieniasów, Hańćkowiaków, Lamperskich i Bąków/ Józefa Szczyptę, Czesławę, Czesława i Stanisława Szmanię, Katarzynę, Stefana, Marię i Józefa Walczak, Joannę, Stanisława, Kazimierza Szczyptę, Władysławę i Józefa Nowak/ Teofilę i Jana Owczarek, Stefana Walczaka i Wojciecha Żurkowskiego/ Maksymiliana, Janinę, Teodora i Julię Mukalskich/ Krzysztofa Sobczaka, Jerzego, Wacława i Zofie Maląg/ Czesława, Mariannę Staniszewskich i Stanisława Rosika/ Marię i Tadeusza, Władysławę i Stanisława Śledź, Leokadię i Władysława Kobusińskich/ Gabrielę, Edmunda, Helenę, Franciszka, Zofię i Janinę Hołoś, Cecylię i Józefa Rospendowskich/ Wandę, Ryszarda, Mariannę i Hieronima Gozdków, Pelagię, Katarzynę, Józefa i Stanisława Matusiaków, Władysławę i Henryka Książczaków i Marysia Ludwiczaka/ Józefa Kapelskiego i z rodz. Kapelskich i Godylów/ Stanisława Świątka, Marie i Józefa Golasików/ Jana i Józefę Szkudlarek/ Teresę, Jerzego Baków i Krzysztofa Pałczyńskiego/ Jana Marcinkowskiego, Michalinę i Stanisława Bartczaków, Marię Olejniczak i z rodz. Marcinkowskich, Mentlów i Bartczaków/ Zofie i Stanisława Prajsner/ Grzegorza, Antoniego, Helenę Janickich, Stanisława, Stanisławę, Janine Witek, Aleksandrę Kubicką i Aleksandra Kostrzewę/ Irenę, Małgorzatę i Jana Gawronów, Joannę i Jerzego Teodorczyk/ Kazimierza Stasiaka, Józefa Wancka, Stanisławę i Leona Pietrzaków, z rodz. Mielcarków i Tomalów/ Edmunda i Teresę Jastrzębskich, Antonine Kowalczyk, Teresę i Józefa Koisa, Elżbietę i Leona Romanowskich/ Józefa Biskupa/ Stanisławę, Stanisława i Józefa Król, Pelagie i Wacława Grzelaków, Weronikę i Józefa Kosterów/ Helenę i Franciszka Stasiaków, Jadwigę i Jana Ziemiańskich/ Jerzego Kaczmarka, Marię i Stanisława Czarneckich/ Teresę i Władysława Kasprzaków/ Mariannę, Sylwestra, Andrzeja Ratajów i Tadeusza Grosickiego/ Stefana, Marianne i Leszka Urbanów/ Jerzego Kryszczaka, Jadwigę i Sylwestra Aniołów, Stanisławę i Idziego Stempinów/ Teresę, Krzysztofa, Zenona, Stefana Stempinów, Władysławę i Walentego Domagałów, Adriana Archackiego i Michała Nowakowskiego/ Helenę, Władysława, Zbigniewa, Henryka Łuczaków, Kazimierę, Stefana i Czesława Sobczaków/ Michała Derę, Zygmunta Kowalczyka, Władysławę i Ludwika Woźniak/ Martę i Sylwestra Fornalczyk/ Natalię i Mariana Misztal, Tadeusza i Monike Wrzeszcz i z rodz. Kowalczyków, Misztali, Wrzeszczów, Kotowskich i Sawczynów/  Ludwikę i Mieczysława Nagięciów, Kazimierę i Wacława Kowańskich i Antoniego Jarząbka/ Janinę i Ludwika Kurków i z rodz. Kurków i Juszczaków, Marie i Andrzeja Mieszałówi z rodz. Mieszałów i Zdebiaków/ Władysławę, Karola, Mariannę i Józefa Krysiaków/ Janinę, Józefa, Piotra i z rodz.  Kuźmiaków, Janinę i Macieja Kluszczyńskich, Annę i Józefa Pawlaczyk/ Mariannę i Józefa Szukalskich, Marię i Andrzeja Koisów/

 

2020  Parafia Latowice 2015