image1 image2 image3
logo

Z lornetką w Dolinę Baryczy

            "Z lornetką w Dolinę Baryczy" pod taką nazwą miał miejsce sobotni wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci".

Dolina Baryczy to największy w Polsce Park Krajobrazowy, a także Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Baryczy" wchodzący w skład sieci obszarów przyrodniczo cennych dla całej Wspólnoty Europejskiej - Natura2000

     Nasza wycieczka miała miejsce 7 maja bieżącego roku, w której uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, ksiądz Damian Hołoś oraz inne osoby. Ogółem 13 osób. Każdy mógł zgłosić się i uczestniczyć w tej naszej wyprawie, gdyż ks. Damian Zachęcał wszystkich w czasie ogłoszeń parafialnych.

Pomysł zrodził się z potrzeby rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt z naszego najbliższego otoczenia w sposób praktyczny i bezpośredni.
Wyjazd miał charakter krajoznawczo-przyrodniczy, a jego głównym celem było
poznanie walorów przyrodniczych i kulturalnych Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Prowadzącym była nieprzypadkowa osoba jaką jest mgr Paweł T. Dolata, który od 20 lat zajmuje się edukacją przyrodniczą i regionalną. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o przyrodzie regionu w wydawnictwach lokalnych i krajowych, a także liderem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Wszyscy wyruszyliśmy wczesnym rankiem udając się do Chaty Regionalnej w Przygodzicach. Dzięki uprzejmości pana Edmunda Radziszewskiego-historyka, regionalisty, mogliśmy dowiedzieć się wiele ciekawostek o historii okolicznych miejscowości oraz życiu ich mieszkańców. Następnie wszyscy spacerowym krokiem udaliśmy się pod gniazdo bocianie, które jest znane m.in. z tego, że od kilku lat jest obserwowane przez internautów on-line. Wkrótce potem dotarliśmy nad Stawy Przygodzickie, gdzie za pomocą zakupionych lornetek mogliśmy obserwować różne gatunki ptaków. Przy ocenie napotkanych roślin służyły nam atlasy zakupione do tego celu. |Kolejnym zaplanowanym obiektem okazał się pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie wraz z przyległym do niego rezerwatem przyrody "Wydymacz". Niezwykłość tego miejsca zadziwiła wszystkich, a z pewnością widok kilkusetletnich dębów. W godzinach popołudniowych wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń. Realizacja naszego projektu była możliwa dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Sieroszewicach, a także zaangażowaniu księdza Damian Hołosia.

                                                                                                          Dominika Dolata

2020  Parafia Latowice 2015